Onderwijs

Veel van de documentaires die door het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland zijn gefinancierd worden na uitzending op TV gebruikt in het onderwijs. De aanpassingen en de lesbrieven die de films begeleiden worden ontwikkeld, geschreven en gedistribueerd door het Erfgoedhuis Leiden.